Biela Orava - Zákamenné

Klub abstinentov

Kontakt:

Predseda 

Paľo MADLEŇÁK 

0915 954 927

 

Podpredseda 

Jozef FEDOR 

0905 133 875

 

Korešpondencia

Paľo MADLEŇÁK

029 51 , Ťapešovo 198

madlenak@centrum.sk 

Klubové stretnutia

Každý štvrtok

o 18.00 hod.- leto

o 17.00 hod.- zima

v Pastoračnom centre

Zákamenné

Reklama

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Klub abstinentov Biela Orava - Zákamenné

vznikol najskôr ako Oravský klub abstinujúcich Nový život - Novoť.


Vznik Oravského klubu abstinujúcich Nový život - Novoť,

mal korene v Abstinentskom klube JASEŇ - Oravská Jasenica.

Odtiaľ sa rozšírila ďalšia vetva klubizmu na Orave.

Tak sa zvýšili možnosti pomoci závislým v regióne.

Po takmer troch rokoch sme zmenili sídlo aj názov. 

     

  Pri zakladaní klubu bola trojica :

Serafín Vaják z Novoti, Jozef Fedor z Oravskej Lesnej a Paľo Madleňák z Ťapešova.

Prvé sedenie zakladateľov Oravského klubu abstinujúcich Nový život - Novoť

sa konalo 10.novembra 2017.

Dohodli sa na termínoch klubových stretnutí a základných pravidlách klubu. 

 

 Po takmer troch rokoch sme zmenili sídlo, názov a znak klubu.

 

 Naša filozofia :

  • Pomoc závislým osobám
  • Skvalitnenie osobného a rodinného života závislého
  • Žiť nový život
  • Poradenstvo a pomoc pri zabezpečení liečby
  • Spolupráca so spoluzávislými ( rodinnými príslušníkmi )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANOVY :

 

   1.Členom Klubu abstinentov Biela Orava - Zákamenné ( ďalej KA ) je každý abstinujúci,

       ktorý o členstvo v klube požiada a ktoré ostatní členovia odhlasujú.

       Členmi KA  sú aj rodinní príslušníci, ktorí nás v abstinencii podporujú,

       ale aj  rodinní príslušníci závislého, ktorí hľadajú v klube oporu.

 

   2. Členský príspevok platí abstinujúci a rodinný príslušník dobrovoľne.

       Výška odporúčaného členského na aktuálny rok sa schváli na januárovej členskej schôdzi.

                                                           

  1.  Riešenie nových závislých bude vždy po koliesku KA .

 

  1.  Člen, rodinný príslušník alebo sympatizant KAktorý je pod vplyvom návykovej látky

        môže byť z klubového sedenia vylúčený.

        Člen klubu, ktorý svoju recidívu zatají, alebo nemá záujem ju riešiť, môže byť vylúčený z KA.

        

   5. Diskrétne informácie o členoch a rodinných príslušníkoch sa z KA na verejnosť nevynášajú.

       Pri porušení tohto bodu sa môžu členovia KA dohodnúť na vylúčení tohto člena z klubu.

 

   6.  Každý rok v mesiaci január, budú na výročnej členskej schôdzi voľby vedenia KA .

 

  1.  Správu o hospodárení KA bude predkladať pokladník každý polrok

        a to v mesiacoch  jún a december.

 

Schválené v Novoti 16.novembra 2017